Certyfikaty

Chęć działania na światowym rynku zabawek wymaga od naszej firmy spełnienia najostrzejszych wymogów dotyczących produktów jak i samego procesu produkcji.

Wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają normy bezpieczeństwa dla zabawek. Dotyczy to zarówno budowy i właściwości mechanicznych jak również składu chemicznego użytych surowców. Badania produktów prowadzone są przez akredytowane laboratoria w Polsce i za granicą – PCBC, Komag, Intertek i TUV Rheinland.