Projekty unijne

Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji w firmie SMILETOYS

Cel projektu:
Celem projektu jest rozbudowa Firmy Smiletoys, zapewnienie jej dalszego trwałego rozwoju oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez wzmocnienie jej zdolności prorozwojowej.

Celem szczegółowym projektu jest utworzenie alternatywnego źródła dochodów dla Firmy, poprzez:
• dywersyfikację oferty produktowej Firmy – wdrożenie innowacji produktowej,
• dywersyfikację grup odbiorców – wejście w nowy segment rynku – rynek infrastruktury ogrodowej,

Beneficjent: SMILETOYS Mariusz Kluczek

Dofinansowanie projektu z UE: 886 027,20 zł.